Güncelleme Tarihi: [Tarih]

MADDE 1 – TARAFLAR

Satıcı:

Fanus Reklam
Adres: Zincirlikuyu Mahallesi Hüsamettin Dayıbaş Caddesi No: 4/C Boyabat / Sinop
Telefon: 0 505 668 60 57
E-posta: bilgi@fanusreklam.com

Alıcı:

Adı/soyadı: [Alıcı Adı]
Adres: [Alıcı Adresi]
Telefon: [Alıcı Telefon Numarası]
E-posta: [Alıcı E-posta Adresi]

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait [Web Sitenizin URL’si] internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürün/Ürünler: [Ürünlerin Adı ve Temel Nitelikleri]
Adet: [Ürün Adedi]
Satış Fiyatı (KDV Dahil): [Toplam Satış Fiyatı]
Teslimat Adresi: [Teslimat Adresi]
Teslim Edilecek Kişi: [Teslim Edilecek Kişi]
Fatura Adresi: [Fatura Adresi]

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, [Web Sitenizin URL’si] internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile faturanın aslı iade edilmelidir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı, cayma hakkını kullanarak ürünü Satıcı’ya geri gönderdikten sonra ürün bedelinin tamamı 14 gün içinde Alıcı’ya iade edilir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı, aşağıdaki ürünlerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mallar.
Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler.
Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar.
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallar; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler.
Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar.
Gazete, dergi gibi süreli yayınlar.
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar.
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.


MADDE 7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

Alıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onayladığını ve sözleşmenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan eder. İşbu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Satıcı:
Fanus Reklam

Alıcı:
[Alıcı Adı]

X